אירוח קרית ים

צימרים חדרים לפי שעות בקרית ים - צימר : אירוח קרית ים
באזור: צפון | בישוב : קרית ים - כתובת : רמבם 14ניווט
נווט למקום

צימרים חדרים לפי שעות בקרית ים - צימר : אירוח קרית ים
באזור: צפון | בישוב : קרית ים - כתובת : רמבם 14ניווט
נווט למקום